ü

üch   [ ئۈچ ] 3, 三の.

üchey   [ ئۈچەي ] 腸.

ケーシング.

ücheylen   [ ئۈچەيلەن ] 三人. See: töteylen.

üchinchi   [ ئۈچىنچى ] 第三番目の.

üchke   [ ئۈچكە ] 核.

üchlük   [ ئۈچلۈك ] 三の, 3つの.

üchturpan   [ ئۈچتۇرپان ] ウシュトゥルパン(南新疆の都市).

üchün   [ ئۈچۈن ] ~のために.

~ので. See: chünki; sewiwidin; sewini; sewinidin; tüpeylidin; yüzisidin.

üd   [ ئۈد ] アロエ, アガーベ.

牛, ろば.

ügde-   [ ئۈگدە- ] 居眠りする, まどろむ. Syn: mügde-, uyqusira-.

ügdek   [ ئۈگدەك ] 居眠り, まどろみ. Syn: uyqu, mügdek.

üge   [ ئۈگە ] 関節. See: bemel; bemelchek; boghum.

多段式ロケットの段.

ügen-   [ ئۈگەن- ] 学ぶ, 習う, 研究する.

体験する.

慣れる.

馴れる.

üget-   [ ئۈگەت- ] 教える. See: oqut-; öt-.

慣らす.

なつかせる. See: dostlashtur-.

üginish   [ ئۈگىنىش ] 学習. See: mutali'e; oqush; tetqiq; tetqiqat.

ügre   [ ئۈگرە ] ウグレ(スープ入りの麺料理). See: chop.

ügü   [ ئۈگۈ ] 洞窟. See: geme.

ügüde-   [ ئۈگۈدە- ] ふるう. See: egle-; tasqa-.

ügüt   [ ئۈگۈت ] 穀物, 穀類.

üjek   [ ئۈجەك ] 性器.

男性器.

üke   [ ئۈكە ] ミミズクの羽毛(カザフの子供の帽子の飾り).

üker   [ ئۈكەر ] 北斗七星, 大熊座. Syn: ürker.

ülesh-   [ ئۈلەش- ] 分ける, 分配する, 配る.

üleshtür-   [ ئۈلەشتۈر- ] 分ける, 分け合う. See: teqsimle-; orunlashtur-.

ülge   [ ئۈلگە ] スタイル, 様式, デザイン.

モデル, 模範, 例.

ülgilik   [ ئۈلگىلىك ] 模範的な. See: nemunilik.

ülgüje   [ ئۈلگۈجە ] 卸売の. See: dung; kötire; kötüre.

ülgüjek   [ ئۈلگۈجەك ] 中枢, 軸.

ülgür-   [ ئۈلگۈر- ] 間に合う.

ülpet   [ ئۈلپەت ] 相手, お供, 仲間.

ülpetchilik   [ ئۈلپەتچىلىك ] 友情, よしみ, つきあい.

ülpetlesh-   [ ئۈلپەتلەش- ] つきあう, 話し合う, 語り合う.

ülüsh   [ ئۈلۈش ] 分け前, 部分, 分.

ülüshkün   [ ئۈلۈشكۈن ] おととい, 一昨日.

ümit   [ ئۈمىت ] 望み, 希望, 期待. See: arzu; arzu-arman; arzu-tilek; arzu-ümit; arman; tilek.

ümit baghla-   望みを託す.

ümit küt-   希望をもつ.

ümit qil-   望む, 期待する.

ümit üz-   絶望する, 失望する.

ümidini yerde qoy-   期待を裏切る.

ウミット(男性の名).

ümitlen-   [ ئۈمىتلەن- ] 希望をもつ, 期待する.

ümitlendür-   [ ئۈمىتلەندۈر- ] 希望をもたせる, 期待させる.

ümitlik   [ ئۈمىتلىك ] 望みのある, 期待できる. Syn: ümitwar.

ümitsiz   [ ئۈمىتسىز ] 絶望的な. Syn: na'ümit.

ümitsizlen-   [ ئۈمىتسىزلەن- ] がっかりさせる, 失望させる.

ümitsizlendür-   [ ئۈمىتسىزلەندۈر- ] がっかりさせる, 失望させる.

ümitsizlik   [ ئۈمىتسىزلىك ] 絶望, 悲観主義. Syn: na'ümitlik.

ümitwar   [ ئۈمىتۋار ] 楽観的な. Syn: ümitlik.

ümitwarliq   [ ئۈمىتۋارلىق ] 楽観, 楽観主義.

ün   [ ئۈن ] 音, 声. See: ahang; awaz; tawush; tiwish; sada.

ün chiqar-   声を出す.

ün och-   黙りこくる.

ün yétim   声の届く.

üni püt-   声がかすれる.

ün-   [ ئۈن- ] 発芽する, 芽が出る.

身ごもる, 妊娠する.

出る, 現われる.

ün-tin   [ ئۈن-تىن ] 物音.

ün-tinsiz   [ ئۈن-تىنسىز ] 物音を立てずに, 黙って.

ün'alghu   [ ئۈنئالغۇ ] 録音機.

ünche   [ ئۈنچە ] 真珠. See: merwayit.

ünche-marjan   [ ئۈنچە-مارجان ] 宝物.

ünde-   [ ئۈندە- ] 呼びかける.

声を出す, しゃべる.

ündek   [ ئۈندەك ] 呼びかけ, 叫び, アピール. See: dewet; chaqiriq; murajiet.

ündesh   [ ئۈندەش ] 感嘆詞.

ündür-   [ ئۈندۈر- ] 発芽させる.

取り戻す.

ündürme   [ ئۈندۈرمە ] 芽.

ünlük   [ ئۈنلۈك ] 大声で, 声高に.

ünsiz   [ ئۈنسىز ] 無声の. See: tawushsiz.

ünüm   [ ئۈنۈم ] 能率.

効果, 収穫.

ünümdar   [ ئۈنۈمدار ] 肥沃な, 肥えた.

能率のあがる. See: mehsulatliq. Syn: ünümlük.

ünümdarliq   [ ئۈنۈمدارلىق ] 肥沃度.

能率, 効率.

ünümlük   [ ئۈنۈملۈك ] 能率のあがる. Syn: ünümdar.

ünümsiz   [ ئۈنۈمسىز ] やせた. See: tap-téqir; taqir; tétir; téqir.

効率の悪い, 生産性の低い.

ünümsizlik   [ ئۈنۈمسىزلىك ] 非能率.

ürek   [ ئۈرەك ] 幻影, 幽霊. See: jin; jin-alwasti; jin-erwa; jin-sheytan; wehime.

üren   [ ئۈرەن ] 種, 種子. Syn: uruq, uruqluq.

ürenlik   [ ئۈرەنلىك ] 種まきの.

ürengi   [ ئۈرەڭى ] カエデ. Syn: zereng, éren.

ürker   [ ئۈركەر ] 北斗七星, 大熊座. Syn: üker.

ürkü-   [ ئۈركۈ- ] 驚く, びっくりする.

風化する(岩が).

ürkügek   [ ئۈركۈگەك ] 怖がりの, 怯えやすい.

ürük   [ ئۈرۈك ] アンズ, アプリコット.

ürükzar   [ ئۈرۈكزار ] アンズの果樹園.

ürümchi   [ ئۈرۈمچى ] ウルムチ(新疆ウイグル自治区の区都).

üs-   [ ئۈس- ] 突く, ぶつける.

なすりつける.

üskek   [ ئۈسكەك ] 角で人を突く.

üsküne   [ ئۈسكۈنە ] 設備.

üskünile-   [ ئۈسكۈنىلە- ] 備え付ける, 装備する.

üst   [ ئۈست ] 上, 上部, 表面, 身.

~について, ~に関して, ~の最中に.

üstidin chüsh-   でくわす, ばったり出会う.

üstige al-   責任を負う.

üstek   [ ئۈستەك ] おつり, おまけ.

üstel   [ ئۈستەل ] 机, テーブル. Syn: parta. Borrowed word: R. стол.

üsti-bash   [ ئۈستى-باش ] 衣装, 服装, 体中, 全身.

üsti-üstige   [ ئۈستى-ئۈستىگە ] 次々と, ひっきりなしに, 絶え間なく. Syn: üsti-üstilep.

üsti-üstilep   [ ئۈستى-ئۈستىلەپ ] 次々と, ひっきりなしに, 絶え間なく. Syn: üsti-üstige.

üstki   [ ئۈستكى ] 上の, 表面の. Syn: üstünki.

üstqurulma   [ ئۈستقۇرۇلما ] 上部構造.

üstün   [ ئۈستۈن ] すぐれた, 優秀な, 優勢な. See: ewzel.

üstün kel- (chiq-)   有利だ, 勝算がある.

üstün tur-   優勢を占める.

üstünki   [ ئۈستۈنكى ] 上の, 表面の.

üstünlük   [ ئۈستۈنلۈك ] 優秀, 優勢, 有利. See: ewzellik.

üsüsh-   [ ئۈسۈش- ] ぶつけ合う, 突き合う.

üshke   [ ئۈشكە ] きり, ドリル.

üshkile-   [ ئۈشكىلە- ] ドリルで穴をあける.

üshshü-   [ ئۈششۈ- ] 霜焼けになる, 凍傷にかかる, 凍る.

üshshük   [ ئۈششۈك ] 霜. See: qiro.

凍傷, 霜焼け.

üshtek   [ ئۈشتەك ] 呼子. See: düdük; püshtek.

üwme   [ ئۈۋمە ] 桑, 桑の実, 桑の木. Syn: üzhme.

üyür   [ ئۈيۈر ] 群れ(馬の).

üz-1   [ ئۈز- ] 断ち切る, 切る, 断つ.

摘む, 摘み取る.

マッサージする.

üz-2   [ ئۈز- ] 泳ぐ.

浮かぶ(雲が).

üzeki   [ ئۈزەكى ] 皮相的な, 浅薄な, 上っ面だけの. Syn: yüzeki.

üzengge   [ ئۈزەڭگە ] あぶみ.

üzgüchi   [ ئۈزگۈچى ] 泳者, スイマー. Syn: üzüshchan.

üzlüksiz   [ ئۈزلۈكسىز ] 次々と, 絶え間なく. Syn: üsti-üstige, üsti-üstilep. See: sijil.

üzük1   [ ئۈزۈك ] 指輪.

üzük2   [ ئۈزۈك ] 切れた, 断絶した.

切れ端.

üzükchilik   [ ئۈزۈكچىلىك ] 指輪製造販売業.

端境.

üzül-   [ ئۈزۈل- ] 切れる, 中断する, 途切れる, 切れられる, 断たれる.

摘まれる, 摘み取られる.

疲れる, 疲弊する.

üzül-késil   [ ئۈزۈل-كېسىل ] きっぱりと, 根底から, 徹底的に.

üzülme   [ ئۈزۈلمە ] 断層.

üzülüsh-   [ ئۈزۈلۈش- ] 離婚する. See: ajrash-; tügesh-.

üzüm   [ ئۈزۈم ] ブドウ.

üzümchi   [ ئۈزۈمچى ] ブドウ栽培業者.

üzümchilik   [ ئۈزۈمچىلىك ] ブドウ栽培業.

üzümsiman   [ ئۈزۈمسىمان ] 葡萄状の.

üzümzar   [ ئۈزۈمزار ] 葡萄園. Syn: üzümzarliq.

üzümzarliq   [ ئۈزۈمزارلىق ]  Syn: üzümzar.

üzünde   [ ئۈزۈندە ] 摘要, 要旨.

üzüshchan   [ ئۈزۈشچان ] 泳者, スイマー. Syn: üzgüchi.

üzhme   [ ئۈژمە ] 桑, 桑の実, 桑の木. Syn: jüjem, tut, üwme.